Explorius utbytesstudenter provar på ”Brazilian Rythems”

Våra studenter som tillbringar ett utbytesår i Brasilien få ta del av flera olika aktiviteter. Mycket av Brasilianera vardag centrerar kring mat, dans och musik! Förra månaden fick våra elever prova på spela trummar och olika instrument. Vår partner berättar:

Last month our students had a “Brazilian Rhythms Percussion Lesson”, with some of the most known artists in São Luís ! They for sure got a sense of the Brazilian music and learned about its history and multicultural ethnical influence ! The lesson was at LABORARTE ( Laboratório de Artes ) which is at an Old Portuguese Colonial House !

Posted on March 13, 2012

Denna sida tillhör: High School - Brasilien